MODEL 출력 사용압력 공기량 실린더경x행정
x실린더수
회전수 공기탱크 토출배관 길이x폭x높이 중량
kw(HP) kgf/㎠ ℓ/min mm x mm x ea r.p.m inchxea mm x mm x mm kg
HQ50 3.5(5) 9.9 618 90x108x2 450 150 1/2"x2 1450x520x1150 191
HQ75 5.5(7.5) 9.9 934 90x108x2 680 150 1/2"x2 1450x520x1150 193
HQ100 7.5(10) 9.9 1272 90x100x4 500 240 1"x1 1670x600x1130 325
HQ150 11(15) 9.9 1909 90x100x4 750 280 1"x1 1810x600x1140 345
HQ200 15(20) 9.9 2518 90x100x6 660 280 1"x1 1810x600x1290 514